XXVIII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Szanowni Kapelmistrzowie/ Kierownicy orkiestr/kapel dętych! Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji po raz dwudziesty ósmy organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2020, który odbędzie się 21 czerwca 2020 r. (niedziela), w miejscowości Lichynia (gmina Leśnica) w namiocie festynowym ustawionym za kościołem. Zapraszamy Państwa orkiestry/kapele do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu…

Czytaj dalej

XXIX Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej 2020

Kierownicy Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych,Szanowni Państwo,po raz dwudziesty dziewiąty Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji organizuje Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2020. Zapraszamy Państwa zespół / zespoły do udziału w tym przedsięwzięciu kulturalnym, które odbędzie się w niedzielę 7 czerwca 2020 r. w Górze Św. Anny (w dniu pielgrzymki mniejszości narodowych)…

Czytaj dalej

2020-03-11 Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

11 marca 2020 roku w Radomierowicach (Gmina Murów) odbyło się w coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2019. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2019 rok.   Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu…

Czytaj dalej