2019-10-23 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Olszowej

Dnia 23 października odbyło się w „Restauracji Spichlerz” w Olszowej (gmina Ujazd) cykliczne spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego w pierwszej części firma ENVI-Konsulting z Brzegu omówiła temat dotyczący gospodarki wodno-ściekowej. Natomiast w drugiej części spotkania członkowie podjęli dyskusję, która była podsumowaniem wyników, jakie uzyskał Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych. Po oficjalnym przywitaniu obecnych członków i zaproszonych gości przez Przewodniczącego Zarządu Pana Łukasza Jastrzembskiego oraz Gospodarza spotkania Pana Huberta Ibrom, Przewodniczący w imieniu całego Stowarzyszenia pogratulował Panu Posłowi Ryszardowi Galla, który wybrany został ponownie na kolejną kadencję Sejmu.