10-02-2020 Noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

10 lutego br. odbyło się w Ośrodku Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie tradycyjne, noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają, Biskupem Opolskim. Po krótkim przywitaniu obecnych oraz przedstawieniu nowo przyjętych członków do grona Stowarzyszenia, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania. Oprócz omówienia kwestii dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia, ustalono wstępny zakres tematyczny spotkań na bieżący rok, wyznaczono datę i miejsce Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz przedstawiono realizowany przez TSKN projekt: „Mniejszość Niemiecka ma wartość”. Następnie Przewodniczący Zarządu przywitał gościa spotkania Biskupa Andrzeja Czaję, który wygłosił swoje słowo pasterskie w temacie „ O potrzebie dialogu na temat kwestii Gender w edukacji”.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący podziękował wieloletniemu członkowi, a zarazem współzałożycielowi Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego za trud i pracę na rzecz stowarzyszenia oraz życzył wszystkiego dobrego.