🏆🎷🎺XXX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022, 12 czerwiec 2022 Lichynia👏💐

W niedzielę 12 czerwca 2022 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica odbył się XXX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

Już od godziny 11.00 w namiocie ustawionym na placu za kościołem w Lichyni, zaczęły się występy orkiestr dętych, które przyjechały z województwa opolskiego oraz śląskiego. Łącznie tego dnia wystąpiło 24 orkiestr i kapel dętych. Podczas przeglądu orkiestry miały okazję do zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych na scenie przed licznie przybyłą publicznością, która posłuchać mogła utworów kompozytorów niemieckich nawiązujący do niemieckiego dziedzictwa kulturowego, bądź utworów z kręgów niemieckiej kultury. Wśród gości obecni byli m.in. Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Edyta Gola – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Rafał Bartek – Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim i Przewodniczący VdG, Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrząstowic oraz Łukasz Jastrzembski – Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i Burmistrz Leśnicy.

Po przesłuchaniu wszystkich orkiestr, jury konkursu w składzie: Waldemar Olszewski – Przewodniczący, Gotfryd Włodarz oraz Tadeusz Widera postanowiło przyznać następujące miejsca w trzech poniższych kategoriach:

W grupie ORKIESTRY DOROSŁE:

I miejsce:                   Orkiestra Dęta Łowkowice

II miejsce:                 Orkiestra Dęta OSP Mechnica-Kamionka

                                  Gminna Orkiestra Prószków

III miejsce:               Orkiestra OSP Węgry

                                 Orkiestra Dęta SAMI SWOI

                                 Orkiestra Dęta DFK Pokrzywnica

IV miejsce:                Orkiestra Dęta Kotulin

Wyróżnienie:            Orkiestra Dęta Żędowice

                                   Parafialna Orkiestra Dęta Dziewkowice

W grupie ORKIESTRY MŁODZIEŻOWE:

I miejsce:                  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Bażany

II miejsce:                 Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys”  

III miejsce:               Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chudoba

                                 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Chocianowice

IV miejsce:                Krapkowicka Orkiestra Dęta

                                  Gminna Orkiestra Dęta Radłów

                                  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice

Wyróżnienie:            Jugend Blasorchester Pawłowiczki

                                  Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gogolin

                                   Jemielnicka Orkiestra Dęta

W grupie ORKIESTRY KAMERALNE:

I miejsce:                  Glogovia Brass

II miejsce:                 OderBlassBand

III Miejsce:               Blaskapelle Świbie

IV miejsce:                Orkiestra Parafialna Wiśnicze

Wyróżnienie:            Stowarzyszenie Muzyczne „Collonnowska”

Każda z występujących orkiestr otrzymała dyplom oraz nagrodę pieniężna, której wysokość uzależniona była od zajętego miejsca.

Podczas obrad jurorów publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, która swoim repertuarem zachwyciła publikę oraz umiliła czas oczekiwania na werdykt jurorów.

Podczas ogłaszania werdyktu jury podkreśliło, iż w tym roku poziom muzyczny i techniczny orkiestr utrzymał się na wysokim poziomie. Jury podziękowało i pogratulowało wszystkim uczestniczącym w przeglądzie orkiestrom oraz ich dyrygentom, za włożony trud i wysiłek w przygotowanie tak wspaniałego repertuaru, życząc im dalszych sukcesów.

Wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, sołectwo Lichynia, Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni oraz DFK Lichynia.

Współorganizatorami XXX Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej był: Powiat Strzelecki oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.


XXX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2022 zrealizowano dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.