Dofinansowanie zadania pn. XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018

Projekt "XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Leśnica 2018"

dofinansowano ze środków dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

Dofinansowanie zadania pn. XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018

Projekt " XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018"

dofinansowano ze środków dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

Dofinansowanie zadania "XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej"

Projekt "XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej" współfinansowany jest

ze środków otrzymanych

 od Samorządu Województwa Opolskiego.

b_0_100_16777215_00_images_logoumwo2018_LogoUMWO2018.jpg

 

 

 

 

2018.03.14 Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Pokrzywnicy

b_0_100_16777215_00_images_14.03.2018Pokrzywnica_Pokrzywnica01.jpg14 marca 2018 roku w Pokrzywnicy (Gmina Reńska Wieś) odbyło się w coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2017. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2017 rok.   

Czytaj więcej...

2018.02.05 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_100_16777215_00_images_05.02.2018Glebinow_Glebinow22.jpgDnia 5 lutego 2018 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie. 

Czytaj więcej...

XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach

b_0_100_16777215_00_images_festiwal2017_festiwal201752.jpgW dniach 18 i 19 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach odbył się XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach – 26. Festival der Chöre und Gesangsgruppen in Walzen, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy. Festiwal jest jednym z najstarszych imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej, który umożliwia chórom i zespołom śpiewaczym do prezentacji ich niemieckiego dorobku artystycznego przed szeroka publicznością. 

Czytaj więcej...

2017.10.18 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Staniszczach Wielkich gm. Kolonowskie

Dnia 18 b_0_100_16777215_00_images_2017.10.18Kolonowskie_kolonowskie18,1002.jpgpaździernika 2017 r. w restauracji „Gościniec Jaguś” w Staniszczach Wielkich w gminie Kolonowskie odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego tematem przewodnim był temat związany z nowym prawem wodnym.

Czytaj więcej...

2017.09.13 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Jemielnicy

b_0_100_16777215_00_images_Jemielnica2017_Jemielnica201702.jpgDnia 13 września 2017 r. w OswaldArenie w Jemielnicy odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Tematem wiodącym było nauczanie języka mniejszości narodowych w świetle nowego rozporządzenia MEN.

Czytaj więcej...

2017.07.31 Rocznicowe spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

b_0_100_16777215_00_images_31.07.2017Annaberg_Annaberg31.0712.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które odbyło się 31 lipca br. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego Burmistrza Leśnicy i  Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wiązankę i zapalili znicze. Po krótkiej modlitwie oraz wspomnieniach śp. Huberta Kurzała, wszyscy udali się do restauracji Zajazd Góra Św. Anny, aby uczestniczyć w cyklicznym spotkaniu członków.

Czytaj więcej...

2017.06.07 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Izbicku

b_0_100_16777215_00_images_2017.06.07Izbicko_Izbicko07.06.201704.jpgW dniu 7 czerwca 2017 r w Gminie Izbicko, w Restauracji „Dell Villaggio” odbyło się cyklicznie organizowane spotkanie  członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Józefa Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Izbicko Panią Wójt Brygidę Pytel.

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy