2014.12.10 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Zakrzowie

b_0_100_16777215_00_images_Zakrzow_Zakrzow17.jpgW dniu 10 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie odbyło się spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie kampanii wyborczej oraz wyborów samorządowych. Podczas spotkania Członkowie stowarzyszenia podjęli działania przygotowawcze do pracy w nowej kadencji. Obecni na spotkaniu wytyczyli kierunki działania oraz obszary problematyczne, których rozwiązanie posłuży wzrostowi jakości podejmowanych decyzji samorządowych w służbie lokalnej społeczności.  

Czytaj więcej...

XXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach

b_0_100_16777215_00_images_XXIIIFestiwalChorow2014_XXIIIFChiZS185.jpgW dniach 8 i 9 listopada 2014 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Walcach odbył się  XXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach – XXIII Festival der Chӧre und Gesangsgruppen der deutschen Minderheit, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Sabine Haake - Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego – Pani Sabina Gorzkulla  – Kotzot, Burmistrz Krapkowic - Pan Andrzej Kasiura oraz Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN w Walcach Pan Jerzy Mikus.

Czytaj więcej...

2014.09.16 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Jełowej

b_0_100_16777215_00_images_Jelowa_Jelowa10.jpgDnia 16 września br. odbyło się w Restauracji „Bartosz” w Jełowej spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Gospodarzem spotkania był Pan Krystian Baldy – Wójt Gminy Łubniany. Podczas spotkania omówiona została problematyka obowiązków samorządów wynikających z Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wybranych problemów z Ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach oraz planowanych zmian w ustawie Prawo wodne.

Czytaj więcej...

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2014

b_0_100_16777215_00_images_Dozynki2014_WystepySobota_WystepySobota034.jpgTegoroczny Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych był przedsięwzięciem dwudniowym, a odbył się w dniach 30 i 31 sierpnia 2014 r. w sołectwie Zalesie Śląskie. Imprezę rozpoczął tradycyjnie barwny korowód dożynkowy ulicami Zalesia Śląskiego. Po nim, w namiocie festynowym ustawionym na boisku, rozpoczęła się cześć artystyczna, którą rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy pod batutą Klaudiusza Lisonia.

Czytaj więcej...

2014.07.23 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Raszowie

b_0_100_16777215_00_images_2014.07.23Raszowa_Raszowa11.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego dnia 23 lipca 2014 r. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego przed pięcioma laty Burmistrza Leśnicy i Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wieńce i zapalili znicze. Następnie przejechali do restauracji „Viktorjan” w Raszowie, gdzie odbyło się spotkanie naszych Członków.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z XXII Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

b_0_100_16777215_00_images_XXIIPOMN_Zdjecia1024x800_ZdjeciaXXIIPOMN133.jpgW niedzielne popołudnie w gminie Leśnica rozbrzmiewała muzyka orkiestr dętych. W dniu 15 czerwca 2014 r. odbył się w miejscowości Lichynia XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Przedsięwzięcie zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Do konkursu przystąpiło 15 orkiestr dętych: 13 z województwa opolskiego oraz 2 z województwa śląskiego. Łącznie na scenie wystąpiło 542 muzyków.

Czytaj więcej...

2014.06.14 Gminny Dzień Seniora

b_0_100_16777215_00_images_GminnyDzienSeniora2014_ZdjeciaSenior2014018.jpgW dniu 14 czerwca 2014 r. odbył się w Lichyni Gminny Dzień Seniora. Przedsięwzięcie zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe oraz Burmistrz Leśnicy. Spotkanie Seniorów tradycyjnie rozpoczęła o godzinie 14.00 uroczysta Msza Święta w kościele w Lichyni. Po niej seniorzy przeszli do namiotu festynowego ustawionego za kościołem, gdzie Burmistrz Łukasz Jastrzembski oficjalnie przywitał przybywających gości.

Czytaj więcej...

XXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej

b_0_100_16777215_00_images_XXXIIIPZDiMMNZdjecia_ZdjeciaXXIIIPZDIMMN116.jpgTradycyjnie w dniu pielgrzymki mniejszości narodowych i etnicznych odbył się w Górze Św. Anny XXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej. Przegląd zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Dnia 1 czerwca na scenie namiotu festynowego wystąpiło łącznie 27 zespołów pielęgnujących kulturę mniejszości niemieckiej.

Czytaj więcej...

2014.05.20 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Oleśnie

b_0_100_16777215_00_images_Olesno_Olesno06.jpgW dniu 20 maja br. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Oleśnie spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Gospodarzem spotkania był Starosta Oleski Jan Kus. Podczas spotkania omówiona została problematyka i tematyka korzyści płynących dla samorządów z inwestycji w elektrociepłownie na biogaz, dostosowania stanu oczyszczalni ścieków do obowiązujących przepisów, oraz wsparcia dla obszarów chronionych - parków krajobrazowych oraz obszarów objętych programem Natura 2000. Wśród prelegentów byli p. Piotr Bejgier z Polskiej Grupy Biogazowej sp. z o.o. oraz p. Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy