2018.02.05 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_100_16777215_00_images_05.02.2018Glebinow_Glebinow22.jpgDnia 5 lutego 2018 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie. 

Czytaj więcej...

XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach

b_0_100_16777215_00_images_festiwal2017_festiwal201752.jpgW dniach 18 i 19 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach odbył się XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach – 26. Festival der Chöre und Gesangsgruppen in Walzen, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy. Festiwal jest jednym z najstarszych imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej, który umożliwia chórom i zespołom śpiewaczym do prezentacji ich niemieckiego dorobku artystycznego przed szeroka publicznością. 

Czytaj więcej...

2017.10.18 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Staniszczach Wielkich gm. Kolonowskie

Dnia 18 b_0_100_16777215_00_images_2017.10.18Kolonowskie_kolonowskie18,1002.jpgpaździernika 2017 r. w restauracji „Gościniec Jaguś” w Staniszczach Wielkich w gminie Kolonowskie odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego tematem przewodnim był temat związany z nowym prawem wodnym.

Czytaj więcej...

2017.09.13 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Jemielnicy

b_0_100_16777215_00_images_Jemielnica2017_Jemielnica201702.jpgDnia 13 września 2017 r. w OswaldArenie w Jemielnicy odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Tematem wiodącym było nauczanie języka mniejszości narodowych w świetle nowego rozporządzenia MEN.

Czytaj więcej...

2017.07.31 Rocznicowe spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

b_0_100_16777215_00_images_31.07.2017Annaberg_Annaberg31.0712.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które odbyło się 31 lipca br. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego Burmistrza Leśnicy i  Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wiązankę i zapalili znicze. Po krótkiej modlitwie oraz wspomnieniach śp. Huberta Kurzała, wszyscy udali się do restauracji Zajazd Góra Św. Anny, aby uczestniczyć w cyklicznym spotkaniu członków.

Czytaj więcej...

2017.06.07 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Izbicku

b_0_100_16777215_00_images_2017.06.07Izbicko_Izbicko07.06.201704.jpgW dniu 7 czerwca 2017 r w Gminie Izbicko, w Restauracji „Dell Villaggio” odbyło się cyklicznie organizowane spotkanie  członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Józefa Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Izbicko Panią Wójt Brygidę Pytel.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z XXV Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

b_0_100_16777215_00_images_XXVPOMN_XXVPOMN143.jpgJubileuszowy XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017 odbył się w niedzielę 18 czerwca 2017 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica. Przedsięwzięcie  to zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Do konkursu przystąpiło 21 orkiestr dętych, zarówno z województwa opolskiego, jak i z województwa śląskiego.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z XXVI Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017

b_0_100_16777215_00_images_XXVIPZDZIOMMN_XXVIPZDZIMMN013.jpgTradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych, który w tym roku przypadł na 4 czerwca 2017 r. odbył się w Górze św. Anny XXVI Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie zadania pn. "XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach"

Projekt "XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach"

dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

Dofinansowanie zadania pn. "XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017"

Projekt "XXV Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017" dofinansowano ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy