Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń „Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej”

W dniu 18 października br. w siedzibie Związku Stowarzyszeń „Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej” w Gliwicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków tego Związku. Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe reprezentowane było przez Przewodniczącego Zarządu Pana Łukasza Jastrzembskiego, Panią Edytę Gola oraz Pana Andrzeja Kasiura.