Spotkania w ramach projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” w Gminie Walce

Wójt Gminy Walce – Marek Śmiech w ramach projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” spotkał się z młodzieżą szkolną z Publicznej Szkoły Podstawowych w Straduni oraz z Publicznej Szkoły Podstawowych w Walcach. Pan Wójt posługując się prezentacją multimedialną opowiedział obecnym uczniom o roli i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz o licznych zadaniach, jakimi zajmuje się gmina oraz o swojej pracy jako gospodarz Gminy Walce. Uczniowie chętnie podjęli dyskusję związaną z tematami dotyczącymi ich gminy oraz podsumowali spotkanie opowiadając co najbardziej zapamiętali. Spotkania zorganizowane zostały przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe wraz z gminą Walce. Za udział w spotkaniach uczniowie otrzymali drobne upominki.

Powyższy projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego.