Relacja z XXXIII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 – 2 czerwca 2024 r. – Góra św. Anny.

XXXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 odbył się 2 czerwca tradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy oraz Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy.   

Od godziny 13.00 w namiocie ustawionym na placu przy Domu Pielgrzyma wystąpiło łącznie 28 formacji dziecięcych i młodzieżowych z województwa opolskiego i śląskiego. Zespoły zaprezentowały przepiękny repertuar wywodzący się bądź nawiązujący do niemieckiego kręgu kulturowego. W tegorocznym Przeglądzie gościnnie wystąpiły dwie grupy taneczne z Rumunii – Jugendtanzgruppen des Deutschen Forums z Hermannstadt i Schäßburg w Siebenbürgen.

Wśród gości, którzy podziwiali występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów byli m.in. niemieccy przedstawiciele regionalnego stowarzyszenia BdV w Turyngii Egon Primas, Wiceprezydent BdV w Niemczech, Horst Jüngling, Friedhelm Häßner, Norbert Schütz, Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Edyta Gola – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Dyrektor LOKiR w Leśnicy, Ryszard Galla – Pełnomocnik Marszałka Sejmu ds. mniejszości narodowych, Rafał Bartek – Przewodniczący Zarządu ZNSSK oraz TSKN na Śląsku Opolskim, Joanna Hassa – Dyrektor ZNSSK, Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy oraz Przewodniczący Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Waldemar Gaida – Starosta Strzelecki, Waldemar Bednarek – Wicestarosta Strzelecki, Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic, Bernard Gaida – Wiceprezydent Federalistycznej Unii Europejskich Narodowości.

Jury XXXIII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 w składzie: Katarzyna Łotecka-Steczek – przewodnicząca, Zuzanna Herud oraz Jolanta Miczka po przesłuchaniu występujących zespołów przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Zespoły wokalne dzieci młodsze: I miejsce Oppelner Spatzen

Zespoły wokalne dzieci:    

 I miejsce        Solaris

II miejsce       GO-SLOWIKI

III miejsce     Party Stars

IV miejsce     Poesie

Dyplom za udział otrzymał zespół Con Colore Junior

Zespoły wokalne młodzież:  

I miejsce        Rybniker Glöckchen

 II miejsce      Con Colore, Bajtle Grajtle

 III miejsce     Piccollo

Zespoły taneczne ludowe dzieci:

I miejsce  Silesia

II miejsce Łężczok II

Zespoły taneczne ludowe młodzież starsza: 

I miejsce     Tworkauer Eiche

II miejsce     Łężczok I

Taniec nowoczesny maluchy:           Wyróżnienia Marlenki, Mini Słoneczka

Taniec nowoczesny dzieci:           

I miejsce        Perełki

II miejsce      Akademia Ruchu JURAKO

III miejsce     Słoneczka

wyróżnienia   Beautiful Flowers, Przecinek, Mini Entropia

Taniec nowoczesny młodzież:      

I miejsce        Zara II

II miejsce       Perełki Junior

III miejsce       Zara III

Taniec nowoczesny hip-hop:        

I miejsce        SIE OGARNIE

II miejsce      Entropia

III miejsce     Power Stars

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za liczny udział w tegorocznym przeglądzie.

Każdy z zespołów otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną, której wysokość zależała od zajętego miejsca.

Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Gmina Leśnica, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy oraz Dom Pielgrzyma w Górze Św. Anny.

XXXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

Zadanie objęte zostało Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.