Poczta Polska NIE otrzymała danych mieszkańców gmin

Włodarze gmin, którzy należą do Stowarzyszenia nie przekazali Poczcie Polskiej danych swoich mieszkańców.