Odznaczeni Dyplomem uznania na rzecz współpracy polsko-niemieckiej

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), które odbyło się 22 sierpnia w Zakrzowie, gmina Polska Cerekiew, Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego: Pani Zuzanna Donath-Kasiura, Pan Waldemar Gaida, Pan Łukasz Jastrzembski oraz Pan Włodzimierz Kierat otrzymali Dyplom uznania przyznany przez Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Wilhelma Nikiel za zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej.