Mosty Dialogu 2022

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe otrzymało wyróżnienie w kategorii Organizacje Pozarządowe w przyznawanej od 2010 roku nagrodzie MOSTY DIALOGU 2022.

Nagroda MOSTY DIALOGU jest uhonorowaniem ludzi i instytucji, aktywnie działających na rzecz kultywowania wielokulturowości na Śląsku.

Dziękujemy wszystkim członkom Kapituły za wyróżnienie, które będzie motywacją do dalszego aktywnego działania.