„Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” w Gminie Jemielnica

W dniu 11 października 2021 r. dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce wzięły udział w spotkaniach organizowanych przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe wraz z gminą Jemielnica pn. Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży. Spotkania te odbyły się w Świetlicy wiejskiej w Jemielnicy.  

Na pierwsze spotkanie zaproszeni zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy, w drugim spotkaniu udział wzięli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce. Pan Wójt Jemielnicy, Marcin Wycisło podczas obu spotkań, opowiedział obecnym uczniom o swojej codziennej pracy oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżył zagadnienia oraz pojęcia związane z samorządem terytorialnym oraz jego funkcjonowanie. Posługując się prezentacją w przystępny sposób przedstawił jak ukształtował się samorząd, kto go tworzy, jakie są jego główne zadnia. Opowiedział czym zajmuje się gmina Jemielnica oraz kto nią kieruje. Uczniowie byli bardzo zainteresowani przedstawioną tematyką. Na koniec spotkania chętnie zadawali pytania, na które Pan Wójt udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Jako nagrody za udział i poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymali ulotki, długopisy i opaski.

Powyższy projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego