Dofinansowanie zadania „XXXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024”

Zadanie pn.:”XXXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024″ dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.