Dofinansowanie zadania „XXXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023”

Zadanie pn.:”XXXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2023″ dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.