Dofinansowanie zadania „XXXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024”

Zadanie pn.: „XXXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024” dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.