Dofinansowanie zadania „XXX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach „

Zadanie „XXX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach ” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.