Dofinansowanie zadania „XXX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach”

Projekt pn.:”XXX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach” dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.