Dofinansowanie zadania „XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej”

Zadanie pn.:”XXVIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.