Dofinansowanie zadania „XXVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach”

Projekt pn.: ” XXVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach” dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji