Dofinansowanie zadania „Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2019”

Projekt pn.: ” Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2019″ dofinansowany został ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji