XXVIII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Szanowni Kapelmistrzowie/ Kierownicy orkiestr/kapel dętych! Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji po raz dwudziesty ósmy organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2020, który odbędzie się 21 czerwca 2020 r. (niedziela), w miejscowości Lichynia (gmina Leśnica) w namiocie festynowym ustawionym za kościołem. Zapraszamy Państwa orkiestry/kapele do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu…

Czytaj dalej

XXIX Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej 2020

Kierownicy Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych,Szanowni Państwo,po raz dwudziesty dziewiąty Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji organizuje Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2020. Zapraszamy Państwa zespół / zespoły do udziału w tym przedsięwzięciu kulturalnym, które odbędzie się w niedzielę 7 czerwca 2020 r. w Górze Św. Anny (w dniu pielgrzymki mniejszości narodowych)…

Czytaj dalej

2020-03-11 Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

11 marca 2020 roku w Radomierowicach (Gmina Murów) odbyło się w coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2019. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2019 rok.   Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu…

Czytaj dalej

10-02-2020 Noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

10 lutego br. odbyło się w Ośrodku Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie tradycyjne, noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają, Biskupem Opolskim. Po krótkim przywitaniu obecnych oraz przedstawieniu nowo przyjętych członków do grona Stowarzyszenia, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania. Oprócz omówienia kwestii dotyczących bieżącej działalności…

Czytaj dalej

Weihnachtskonzert

Serdecznie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi, na wyjątkowy koncert bożonarodzeniowy, w wykonaniu Andrei Rischka, który odbędzie się dnia 29 grudnia (niedziela) o godz. 16:oo. Koncert realizowany jest dzięki dotacji Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Czytaj dalej

XXVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach – 23 i 24 listopad 2019r.

XXVIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach – 28. Festival der Chöre und Gesangsgruppen in Walzen, odbył się w dniach 23 i 24 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Walcach wraz ze Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym w Leśnicy. Na scenie łącznie zaprezentowało się 27 formacji, które zjechały…

Czytaj dalej

2019-10-23 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Olszowej

Dnia 23 października odbyło się w „Restauracji Spichlerz” w Olszowej (gmina Ujazd) cykliczne spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego w pierwszej części firma ENVI-Konsulting z Brzegu omówiła temat dotyczący gospodarki wodno-ściekowej. Natomiast w drugiej części spotkania członkowie podjęli dyskusję, która była podsumowaniem wyników, jakie uzyskał Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych. Po oficjalnym…

Czytaj dalej