2021-07-21 Rocznicowe spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Rocznicowe spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się dnia 21 lipca 2021 r. Członkowie udali się na cmentarz w Leśnicy, aby uczcić pamięć zmarłego Burmistrza Leśnicy i byłego Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała oraz złożyć na jego grobie wiązankę i znicze. Następnie wszyscy udali się na spotkanie, podczas którego omówione zostały tematy dotyczące funkcjonowania…

Czytaj dalej

Wsparcie finansowe dla projektu „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży”

Konkurs Działaj Lokalnie 2021, w którym Śląskie Stowarzyszenia Samorządowe brało udział został rozstrzygnięty. Nasz projekt pn. „Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” został pozytywnie oceniony przez komisję i otrzyma wsparcie finansowe.   Więcej informacji pod linkiem: https://annaland.pl/2907/konkurs-dzialaj-lokalnie-2021-rozstrzygniety.html?fbclid=IwAR23HhkS6nyuE0lz2s6WpsVCclOTJxrwGyYZoyfXdwRE0j2weRXGioz7yZg

Czytaj dalej

XXIX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Szanowni Kierownicy i Kapelmistrzowie Orkiestr Dętych Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy po raz dwudziesty dziewiąty organizuje Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021, który w tym roku odbędzie się w formie online. Zapraszamy Państwa orkiestry / kapele do udziału w tym Przeglądzie i przesłania w terminie do 30 czerwca…

Czytaj dalej

XXX Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021

Szanowni Kierownicy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, po raz trzydziesty Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy organizuje Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021, który w tym roku odbędzie się w formie online. Zapraszamy Państwa zespół / zespoły do udziału w tym Przeglądzie i przesłania w terminie do 14…

Czytaj dalej

Konkurs „Mój Hajmat – Moja ojczyzna”

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej „Mój Hajmat – Moja ojczyzna”. „Mój Hajmat – Moja ojczyzna” Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs dla miłośników historii lokalnej. Historia bardzo często bywa nazywana nauczycielką życia. To dzięki niej dowiadujemy się o dziejach naszych przodków, uczymy się tego co było kiedyś, a w konsekwencji wyciągamy…

Czytaj dalej

2021-03-26 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2020. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2020 rok.   Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu pracy stowarzyszenia na rok 2021. Podczas spotkania omówiony został temat  dotyczący…

Czytaj dalej