2021-03-26 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2020. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2020 rok.   Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu pracy stowarzyszenia na rok 2021. Podczas spotkania omówiony został temat  dotyczący…

Czytaj dalej

2021-01-27 Zdalne posiedzenie Zarządu oraz zdalne spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

27 stycznia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Głównym tematem obrad Zarządu oraz spotkania był temat związany z Narodowym Spisem Powszechnym, który odbędzie się w bieżącym roku. Omówiony został postęp prac dotyczący kampanii informacyjnej NSP 2021 oraz bieżące sprawy dotyczące Stowarzyszenia.  

Czytaj dalej