Relacja z XXXIII Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 – 2 czerwca 2024 r. – Góra św. Anny.

XXXIII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2024 odbył się 2 czerwca tradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny. Przegląd został zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy oraz Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy.    Od godziny 13.00 w namiocie ustawionym na placu przy Domu Pielgrzyma…

Czytaj dalej