2023-03-22 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Krapkowicach

22 marca 2023 roku w Krapkowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Na wstępie Przewodniczący Zarządu, Łukasz Jastrzembski powitał wszystkich obecnych członków oraz gości. Następnie Burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura, zaprezentował obecnym swoją gminę. Po prezentacji odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za 2022 rok. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i przyjęciu sprawozdań, udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2022 rok.  

Następnie Walne Zgromadzenie Członków przystąpiło do wyboru nowych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2027.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało skład Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu na lata 2023-2027 tworzą:

Łukasz Jastrzembski  – Przewodniczący Zarządu

Rafał Bartek               – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Marcin Wycisło         – Skarbnik

Waldemar Gaida        – Sekretarz

Krzysztof Cebula       – Członek Zarządu

Ryszard Galla            – Członek Zarządu

Hubert Ibrom             – Członek Zarządu

Tomasz Kandziora     – Członek Zarządu

Andrzej Kasiura         – Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2027 tworzą:

Michał Golenia          – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Ficoń         – Zastępca Przewodniczącego

Piotr Kanzy                – Sekretarz

Wybranym członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej życzymy, wytrwałości w dążeniu do realizacji zaplanowanych zadań oraz wielu sukcesów na wszystkich płaszczyznach działania.

Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu pracy stowarzyszenia na rok 2023 oraz ustalono miejsca kolejnych spotkań. Omówiono sprawy bieżące oraz temat dotyczący aktualnej sytuacji nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej, gdzie członkowie wyrazili swoje niezadowolenie z powodu dalszego braku reakcji ze strony Ministra Edukacji i Nauki i niewywiązanie się ze złożonych obietnic.

W drugiej części spotkania zaprezentowała się firma Pana Piotra Wyleżoł DMC Systemy Audiowizualne – Nowoczesne rozwiązania multimedialne wspierające pracę jednostek samorządu terytorialnego oraz ofertę medialną dla JST przedstawił Pan Krzysztof Zyzik – redaktor naczelny tygodnika „Strzelec Opolski” oraz „O!Polska”.