2023-02-06 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Głębinowie

Dnia 6 lutego br. w Ośrodku Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W pierwszej części spotkania omówiono sprawy dotyczące bieżącej działalności, przyjęto nowych członków do grona Stowarzyszenia, ustalono wstępny zakres tematyczny spotkań, wyznaczono datę i miejsce Walnego Wyborczo-Sprawozdawczego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

W drugiej części spotkania obecni wysłuchali słowa pasterskiego wygłoszonego przez Biskupa Pomocniczego dr hab. teologii Rudolfa Pierskała na temat ”Wierzę w Kościół”.