2022-07-18 Rocznicowe spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

18 lipca br. Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego udali się na cmentarz w Leśnicy, aby uczcić pamięć zmarłego Burmistrza Leśnicy i byłego Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Po krótkiej modlitwie członkowie złożyli na jego grobie wiązankę i zapalili znicze. Następnie wszyscy udali się na spotkanie, podczas którego omówione zostały tematy działalności Stowarzyszenia w drugim półroczu (ustalono harmonogram spotkań oraz tematy), jak i bieżące tematy m.in. dotyczące nauczania mniejszościowego, firma QR Communication SP. z o.o. zapoznała obecnych ze swoim systemem „Poznaj Historię – innowacyjne narzędzie promocji oraz komunikacji” oraz przedstawiona została oferta promocji gmin w Almanach Opolskiej piłki Niżnej.