2022-04-04 Spotkanie z Posłanką Krystyną Szumilas oraz Posłem Ryszardem Gallą

Dnia 4 kwietnia br. o godz. 11.00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich Posłanka Krystyna Szumilas i Poseł Ryszard Galla spotkali się z członkami Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz samorządowcami z województwa opolskiego i śląskiego. Spotkanie dotyczyło wyników kontroli poselskiej przeprowadzonej przez wyżej wymienionych posłów w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. obniżającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z 3 do 1 godziny ze skutkiem od września 2022 r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego br. zakładającego zmniejszenie wartości dotychczas naliczanych wag (P25, P26 i P27) dla uczniów lub słuchaczy objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka, w skutek czego dojdzie do zmniejszenia finansowania nauczania tego języka.

Posłowie przedstawili efekty przeprowadzonej kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji i Nauki dotyczącej rozporządzeń wydanych przez ministra edukacji, dyskryminujących nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Kontrola potwierdziła, że rozporządzenia zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa i dlatego podejmowane zostaną dalsze działania, aby doprowadzić do ich uchylenia.

Posłowie przekazali obecnym samorządowcom najbardziej aktualne informacje dotyczące obniżenia finansowania nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz zmniejszenia liczby godzin nauczania tego języka.

Więcej informacji znajduje się poniżej:

Spotkanie samorządowców z terenu województwa opolskiego i śląskiego z Posłanką Krystyną Szumilas oraz Posłem Ryszardem Gallą – Mniejszość Niemiecka (skgd.pl)