2022-03-24 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Krasiejowie

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się w Parku Nauki i Edukacji Człowieka w Krasiejowie. Na wstępie Przewodniczący Zarządu, Łukasz Jastrzembski powitał wszystkich obecnych członków oraz gości. Następnie Burmistrz Ozimka, Mirosław Wieszołek zaprezentował obecnym swoją gminę. Po prezentacji nastąpiło szkolenie dotyczące klastrów energii – potencjalne możliwości współpracy w ich ramach, które poprowadził Prezes firmy Klastry Energii Sp. z o.o. Wojciech Płachetka. W drugiej części  spotkania odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2021. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2021 rok.  

Omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia (zakres tematyczny kolejnych spotkań) oraz przedstawione zostały podjęte działania związane ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz redukcji godzin na nauczanie języka niemieckiego jako mniejszościowego.