2022-02-24 Spotkanie z Biskupem

24 lutego 2022 r. w Ośrodku Formacyjno – Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się tradycyjne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają, Biskupem Opolskim. Po przywitaniu obecnych oraz przedstawieniu nowo przyjętego członka do grona Stowarzyszenia, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania. Oprócz omówienia kwestii dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz sytuacji związanej z obniżeniem godzin nauczania języka niemieckiego jako mniejszościowego, ustalono wstępny zakres tematyczny spotkań na bieżący rok i wyznaczono datę i miejsce Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. W drugiej części spotkania  Biskup Andrzej Czaja wygłosił swoje słowo pasterskie na temat ”Synodalności braterstwa”.