2022-02-14 Spotkanie online w sprawie ograniczenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie wyłącznie języka mniejszości niemieckiej

Dzisiaj odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego wraz z pozostałymi Samorządowcami województwa Opolskiego oraz Śląskiego w sprawie ograniczenia wysokości subwencji oświatowej na nauczanie wyłącznie języka mniejszości niemieckiej oraz wydanych rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka,  z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości z 3 do 1 godziny tygodniowo oraz z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022, na mocy którego w odniesieniu do uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej zmniejszono wagi, na podstawie których wyliczana jest wysokość subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego.