2021-11-17 Spotkanie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Dobrzeniu Wielkim

17 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Dobrzeniu Wielkim. Przewodniczący Zarządu Łukasz Jastrzembski powitał wszystkich obecnych członków, wśród których byli również Pani Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Rafał Bartek – Przewodniczący Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Niemców na Śląsku Opolskim i Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Pani Edyta Gola – Radna Województwa Opolskiego, Pan Hubert Kołodziej – Radny Województwa Opolskiego oraz Pan Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego. W pierwszej części spotkania członkowie dyskutowali na tematy związane z bieżącymi sprawami stowarzyszenia m.in. o organizowanych zadaniach kulturalnych, o projekcie realizowanym w ramach programu Działaj Lokalnie  na temat edukacji obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży, a także wymieniali się uwagami odnośnie aktualnych problemów, które dotyczą samorządów gminnych i powiatowych.

W drugiej części spotkania Pan Damian Sopa – Dyrektora Działu Sprzedaży Mas Bitumicznych firmy Śląskie Kruszywa Naturalne SP z o.o., omówił jakie czynniki wpływają na żywotność nawierzchni asfaltowych.