2019-08-07 Rocznicowe spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Rocznicowe spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się dnia 7 sierpnia 2019 r. Członkowie udali się na cmentarz w Leśnicy, aby uczcić pamięć zmarłego Burmistrza Leśnicy i byłego Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała oraz złożyli na jego grobie wiązankę i zapalili znicze. Po krótkiej modlitwie, wszyscy udali się do restauracji Karczma Kania w Raszowej, aby wziąć udział w cyklicznym spotkaniu członków.

Spotkanie otwarte zostało przez gospodarza Gminy Leśnica oraz Przewodniczącego Zarządu Pana Łukasza Jastrzembskiego, który powitał wszystkich przybyłych członków. Po oficjalnym otwarciu Pan Gaida omówił temat transportu publicznego na przykładzie Powiatu Strzeleckiego. Obecni zapoznani zostali z  kolejnymi etapami tworzenia się Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”. Tematyka wyborcza oraz postępy kampanii wyborczej do parlamentu wypełniły drugą część spotkania. Na zakończenie spotkania ustalono harmonogram spotkań stowarzyszenia oraz zakres tematyczny na II półrocze 2019 r.