2019.03.18 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Dnia 18 marca 2019 roku odbyło się w Prószkowie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2018. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2018 rok. 

 
Następnie Walne Zgromadzenie Członków przystąpiło do wyborów nowych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2023. Ustępujący Przewodniczący Zarządu  Pan Józef Swaczyna podziękował członkom Zarządu za cztery lata w kadencji 2015-2019 wspólnej pracy, życzliwości, zaangażowania i zaufania.
Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało nowy skład Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej.


Skład Zarządu na lata 2019-2023 kształtuje się następująco:
Łukasz Jastrzembski  – Przewodniczący Zarządu
Rafał Bartek             – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Marcin Wycisło          – Skarbnik
Waldemar Gaida        – Sekretarz
Krzysztof Cebula       – Członek Zarządu
Ryszard Galla            – Członek Zarządu
Hubert Ibrom           – Członek Zarządu
Tomasz Kandziora     – Członek Zarządu
Andrzej Kasiura         – Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2023 tworzą:
Edyta Gola        – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Ficoń    – Zastępca Przewodniczącej
Piotr Kanzy        – Sekretarz

Nowo wybranym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej życzymy, wytrwałości w dążeniu do realizacji planowanych zadań i umiejętności podołania wszelkim wyzwaniom oraz dążenia do wyznaczonych celów wyznaczonych przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe.
 
Podczas Walnego Zgromadzenia ustalony został zakres tematyczny programu pracy stowarzyszenia na rok 2018 oraz ustalono miejsca kolejnych spotkań. Omówiono także temat dotyczący oświaty mniejszości niemieckiej, szczególnie podjęto temat równoległego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz jako obcego. Obecni członkowie wyrazili swoje niezadowolenie z sytuacji, którą wywołało w ubiegłym roku stanowisko MEN-u o zakazie łączenia  języka niemieckiego jako mniejszościowego i jako obcego. Ministerstwo do tej pory nie przedstawiło żadnej ekspertyzy prawnej, która uzasadnia ich stanowisko. Dodatkowo brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony MEN, aby powstały problem rozwiązać.  Natomiast MN już w ubiegłym roku przekazała trzy opinie prawne wykluczające stanowisko MEN-u oraz nadal prowadzi rozmowy, w kwestii uregulowania zapisów dotyczących równoległego nauczania języka niemieckiego jako obcego i mniejszościowego. Jednak ze strony rządzących na obecną chwilę nie ma podjętych żadnych konkretnych rozwiązań.
W czasie spotkania omówiono pokrótce tegoroczne wybory do Europarlamentu i zachęcono obecnych do czynnego udziału w wyborach. Ponadto poinformowano członków, że TSKN zostało liderem projektu „Opolski Senior”, który ma za zadanie wesprzeć i aktywizować seniorów naszego województwa.